FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/11/2006

Är en tv-box ett byggnadstillbehör?

Vi kommer sälja ett fritidshus. Vi lämnar självklart kvar en del saker, bla krattor mm. Min fråga är Tv-boxen skall den räknas som fast inventarie eller inte? Man lämnar ju inte kvar telefonen - trots att det finns ett jack.

Lawline svarar

Hej, Det som är avgörande i frågan är om en tv-box är att anse som byggnadstillbehör enligt Jordabalken 2:2 § (Se http://www.lagen.nu/1970:994 ). För att vara ett sådant byggnadstillbehör som åsyftas i paragrafen så skall byggnaden ha blivit "försedd" med tv-boxen samt att boxen skall vara "ägnad för stadigvarande bruk". Med "försedd" avses normalt en mer permanent montering, exempelvis uppförande av kakelugn eller värmepanna. Tv-boxen, som jag antar är en fristående, mindre apparat som endast kopplats till byggnaden genom en strömsladd, är inte att se som byggnadstillbehör och skall därmed inte ingå i husköpet, såvida inte så har avtalats särskilt. Vänligen,
Carl Johan ZimdahlRådgivare
Hittade du inte det du sökte?