Är en tv-box ett byggnadstillbehör?

2006-11-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi kommer sälja ett fritidshus. Vi lämnar självklart kvar en del saker, bla krattor mm. Min fråga är Tv-boxen skall den räknas som fast inventarie eller inte? Man lämnar ju inte kvar telefonen - trots att det finns ett jack.
SVAR
Hej,

Det som är avgörande i frågan är om en tv-box är att anse som byggnadstillbehör enligt Jordabalken 2:2 § (Se http://www.lagen.nu/1970:994 ). För att vara ett sådant byggnadstillbehör som åsyftas i paragrafen så skall byggnaden ha blivit "försedd" med tv-boxen samt att boxen skall vara "ägnad för stadigvarande bruk". Med "försedd" avses normalt en mer permanent montering, exempelvis uppförande av kakelugn eller värmepanna. Tv-boxen, som jag antar är en fristående, mindre apparat som endast kopplats till byggnaden genom en strömsladd, är inte att se som byggnadstillbehör och skall därmed inte ingå i husköpet, såvida inte så har avtalats särskilt.

Vänligen,
Carl Johan Zimdahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2011)
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?
2021-01-09 Hur betraktas störningar i en hyres/bostadsrätt?
2021-01-01 Är det olagligt för barn att leka på gatan?

Alla besvarade frågor (88213)