Tredskodom, rättegångskostnader vid småmål, tolk med mera

Jag är en utländsk student som för närvarande studerar vid ett masterprogram i Sverige. Den 31 januari, rökte jag utanför av institutionens byggnad, cirka 5 meter från dörren med mina vänner. Medan jag stod där så gick en tjej in i mig och min högra hand, där jag höll min cigarett. Hon försökte passera mellan mig och mina vänner. Detta ledde till att cigaretten nuddade hennes vinter jacka. Alla mina vänner såg detta. Skadan blev ett litet brännhål på jackans ärm. Hon ville lägga till mig på facebook och ville också få mitt personnummer - som först hon berättade att hon kommer att använda det för att informera försäkringsbolaget, så att hon kommer att få ut en ny jacka. Sedan, efter 3 dagar, skickar hon ett meddelande till mig och sa att jag ska betala 1500 kronor som ersättning för jackan och anklagade mig för att ha varit vårdslös. Jag vägrade att betala det eftersom jag inte anser mig ha orsakat skadan. Men för 3 veckor sedan, fick jag ett brev (eftersom hon har mitt personnummer, hon vet min adress) undertecknas av ett "juridiskt biträde" (tillika juriststudent) att fallet är i försäkringsbolag och i utbyte mot 1500 kronor kan försäkringsbolaget ersätta kavajen med en ny (jag ringde upp försäkringsbolaget, de sade att det intespelar roll vem som betalar pengarna, det är helt enkelt självrisken som måste betalas för att få ut 5000 kr. Brevet förklarar också vad som kan hända om jag inte betalar: om jag vägrar att betala pengar, kommer de att istället stämma mig på 5000 kr, vilket är enligt dem hela värdet på jackan. De var inte sena heller med att skriva bankonto nummrena. Jag vill verkligen inte betala för något jag inte anser mig ha orsakat. Vad kan jag göra? Eftersom jag är en utländsk medborgare, hur kommer det att fungera? Vad händer om jag är i Turkiet, skjuts rättegången upp? Vad vore rättegångskostnaderna? Vem kan representera mig, och vad har jag för rätt till ersättning för denne? Vad har jag för rätt till översättning?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga som består av flera delfrågor som kommer besvaras successivt i det följande. Vad gäller incidenten med cigaretten och den brännskadade jackan kan följande sägas. Skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207) 2 kapitlet 1 § stadgar att vårdslöshet eller uppsåt krävs för att en person ska behöva ersätta en annan persons sakskada (till exempel en bränd jacka). Däremot kan ingen ersättning krävas vid en olyckshändelse. Vad som skulle kunna tala för att du agerat vårdslöst är att du möjligtvis stod för nära dörren när du rökte (jag vet att det finns skyltar på campus som stadgar ett minsta avstånd från en dörr som en rökare måste respektera, jag vet dock inte det exakta antalet meter i det aktuella fallet). Det mesta talar dock för att det var en ren olycka. Det är även möjligt att tjejen kan anses som medvållande till skadan om hon var tvungen att passera mellan dig och dina vänner. Sedan gällande de processuella reglerna kan följande sägas. Om du blir kallad till rättegång men inte inställer dig finns det en risk att en så kallad tredskodom utdöms enligt Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740) 44 kapitlet 2 §. Det innebär att motparten vinner även om du inte inställer dig. Eftersom fallet rör ett relativt litet belopp kommer den största delen av respektive parts rättegångskostnader bäras uteslutande av denne enligt Rättegångsbalken 18 kapitlet 8a §. Detta innebär att även om du förlorar kommer du inte behöva betala så stor del av motpartens kostnader. På grund av att målet är av civilrättslig karaktär kommer du med stor sannolikhet inte har rätt till så kallad rättshjälp i enlighet med rättshjälpslagen 9 § 2 stycket. Följden av detta är att du, om du anlitar någon juridiskt ombud, måste för denne. Om du inte fullt behärskar det svenska språket har du rätt till tolk enligt Rättegångsbalken 5 kapitlet 6 § 1 stycket. Om du inte anlitar ett ombud och som en följd av detta dina förberedelser i målet blir bristfälliga kommer med stor sannolikhet rätten hjälpa dig. Lycka till! Bästa hälsningar //Johan Wahlbom
Johan WahlbomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo