Beviskrav och påföljd vid stöld

Tjej som arbetat på ett mycket otrevligt ställe. - Det påstås ett år efter att jag slutade där att jag skall ha tagit pengar under tiden jag jobbade där (25000kr)(de har ringt och försökt få mig att betala i 9 månader innan de ens gick till polis). Detta har de alltså kommit på i efterhand. Allting sköts via anteckningar (kassa) på datorn,dvs att vem som helst kan ändra innehåll. Jag kan inte bevisa att jag inte har gjort det, ack vad jag önskar att jag kunde. Men de kan inte heller bevisa att jag HAR gjort det. Om dömd: Vad skulle mitt straff bli? 20 år vid händelserna. Aldrig straffad. Aldrig problem på andra arbetsplatser. Vad krävs för bevis för att bli fälld? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Vilken otäck historia du beskriver. Det brottet som din tidigare arbetsgivare påstår att du har begått är stöld. Om det blir rättegång kommer ett dylikt brott avhandlas i ett så kallat brottmål. I ett brottmål är det upp till åklagaren att bevisa att du är skyldig utom all rimlig tvivel vilket är ett ganska högt ställt krav. Det innebär att allt ska peka på att du är skyldig, det får inte finnas några tveksamheter. Detta följer av principen att en person i Sverige anses vara oskyldig till dess motsatsen är bevisad. Med andra ord det är upp till åklagaren att bevisa att du är skyldig och inte upp till dig att, inledningsvis, bevisa att du är oskyldig. Enligt vad du skriver i din fråga kan din tidigare arbetsgivare inte bevisa att du har gjort något brottsligt vilket medför att du inte bör kunna fällas för brottet i enlighet med det ovan sagda. Det mest troliga är att målet avskrivs, det vill säga att åklagaren inte väcker åtal, på grund av att tillräckliga bevis saknas. Man kan även fråga sig varför din tidigare arbetsgivare väntande nio månader med att kontakta polis om han eller hon var säker på att du stulit pengarna. Om du mot all förmodan blir dömd gäller följande. Straff för stöld är enligt Brottsbalken 8 kapitlet 1 § maximalt två års fängelse. Det faktum att du vid det påstådda brottet inte hade hunnit fylla 21 år samt att du inte tidigare är straffad talar till din fördel. Böter alternativt ungdomstjänst verkar mer troligt än fängelse. Dock verkar det, i enlighet med vad som framgår i din berättelse, föga troligt att du ens blir åtalad och fälld. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom
Johan WahlbomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo