FrågaKÖPRÄTTKöplagen04/05/2012

Fel i vara vid köp av privatperson - säljaren i god tro?

Hej! Jag har köpt en bil av en privatperson, när vi kom hem upptäckte vi att klädseln på bilen som i annonsen var en skinnklädsel i själva verket var en snyggt sydd överdragsklädsel i annat tyg. GPSen som säljaren lovade skulle fungera efter en uppgradering hos en bilhandlare visade sig också vara helt fel och förmodligen eftermonterad i annat land och ej brukbar i Sverige.Vi misstänker att mer är fel och gör en större efterforskning och upptäcker att mätaren på bilen är skruvad tillbaka ca 20 000 mil. Vill vill häva köpet, men säljarens advokat hävdar att vi inget kan göra eftersom säljaren själv har köpt bilen i god tro och då var mätaren redan skruvad - han menar alltså att han inte lurat oss. Vi är övertygade om att säljaren vet om felet och han har själv sagt till en tolk vi skaffade att det är han som skruvat mätaren men någon annan stod som ägare på bilen då. Vi vill häva köpet på grund av detta dolda fel som troligtvis kostar oss ca 70 000:- om vi ska sälja bilen i vår tur, men vår jurist säger att felet inte är dolt eftersom säljaren hävdar att han inget visste - man kan inte dölja ett fel som man inte vet om. Hur kan vi gå vidare? Kan vi häva köpet enbart på skinnklädseln som vi har bevis på att han visste var fel (har sparat annonsen), eller kan vi häva köpet pga mätarställningen även om säljaren hävdar att han inte visste att den var skruvad? Tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! Med hänsyn till utrymmesskäl har jag kortat ner frågan något. Eftersom båda parter är privatpersonen regleras köpet av köplagen (KöpL), som du hittar här: https://lagen.nu/1990:931. Lagen gäller inte i den mån annat följer av köpavtalet, se KöpL 3 §. Enligt KöpL 18 § föreligger fel i varan om den inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller före köpet och som kan antas ha påverkat köpet. Med hänsyn till att säljaren skrivit i annonsen att det skulle vara skinnklädsel i bilen, samt att han sagt att GPS:en skulle fungera, är bilen att anse som felaktig (eftersom jag antar att dessa egenskaper påverkade valet att köpa bilen). Dock har du inte rätt att åberopa felaktigheter som du måste antas ha känt till vid köpet. Om du har undersökt bilen innan, eller underlåtit att göra detta på säljarens uppmaning, får du inte åberopa fel som du borde ha upptäckt under undersökningen, såvida inte säljaren handlat mot god tro och heder, se KöpL 20 §. Det är därför svårt att avgöra huruvida du kan åberopa den felaktiga klädseln och GPS:en som felaktig. Detta beror alltså på huruvida du undersökte bilen innan köpet och ifall du borde ha upptäckt felen då. Att säljaren intygat att både klädseln och GPS:en var korrekta, talar dock till din fördel. Det framgår av förarbetena till köplagen (prop. 1988/89:76, s.34) att det inte spelar någon roll om säljaren varit i god tro avseende uppgifter som säljaren lämnat till köparen. Detta gäller enbart om säljaren inte har gjort förbehåll för uppgiftens riktighet. Vad gäller mätaren på bilen, bär alltså säljaren ansvaret även om han inte visste att den var skruvad. Enligt KöpL 39 § 1 st. har du rätt att häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde insett detta. Om ni inte kan enas om en lösning på tvisten, kan du göra en stämningsansökan vid tingsrätten. Vänliga hälsningar
Amanda HarryssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”