FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 02/05/2012

Ekonomiska förpliktelser vid övergång av verksamhet

Jag blev uppsagd den 31 januari. Under min uppsägningstid såldes verksamheten till ett annat bolag. Jag blev inte anställd av nya bolaget. Vem ska betala min semesterlön och övertidsersättning?

Lawline svarar

Tack för din fråga. Detta regleras av lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS. Vid övergång av verksamheten övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av det anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. När det gäller ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången, har också den tidigare arbetsgivaren denna skyldighet, 6 b § LAS. Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det dock göras avvikelser härifrån, 2 § LAS. Om inte sådan avvikelse skett, kan du alltså välja vilken arbetsgivare du vill vända dig till vad gäller semesterlön och övertidsersättning som hänför sig till tiden före övergången. Vad gäller de delar som hänför sig till tiden efter övergången kan du bara vända dig till nye arbetsgivaren. Lagrum hämtat från lagen.nu
Lars BålmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?