ANSTÄLLNINGSFORM

Är enligt mitt anställningsavtal "extraanställd vid tillfällig arbetsanhopning". Således varken tillsvidare- eller visstidsanställd. Jag är dock tvungen att vid arbetsanhopning jobba minst 10 tim/vecka och måste också alltid fyra veckor i förväg lämna ett fastställt "produktionsmål" varje vecka som jag sedan måste komma upp i. Att målet uppfylls mäts och kontrolleras regelmässigt av arbetsgivaren. Uppfylls inte det uppsatta målet blir man kontaktad av arbetsledningen. Vad har jag egentligen för sorts anställning? Kan jag som endast är "extra anställd" avkrävas ett fastställt antal schemalagda timmar varje vecka? Arbetsgivaren har inget kollektivavtal. Vad har jag egentligen för anställning? "Förvirrad"

Lawline svarar

Hej, I Sverige finns det bara fem typer av anställning (LAS 2:4-5): - Tillsvidare, - allmän visstid, - vikarie, - säsongs, och - arbete över 67 års ålder. I ditt fall är det svårt att säga vilken anställningsform det handlar om. Man kan nämligen inte vara "extraanställd". De tidsbegränsade anställningsformerna kräver att det finns en "sluttid" på anställningen i anställningsavtalet. Gör det inte det rör det sig troligen om en tillsvidareanställning, anställningsformen har nämligen ingenting att göra med hur mycket man arbetar. Inte heller krävs det "fasta" arbetstider för att man ska kunna vara tillsvidareanställd. Tyvärr är det många arbetsgivare som har dåliga kunskaper om anställningsformer, vilket ofta leder till att anställningsavtal ser ut som ditt. Mitt råd är att du kontrollerar om det finns någon tidsbegränsning av anställningen i ditt anställningsavtal. Gör det det rör det sig troligtvis om en allmän visstidsanställning. Saknas tidsbegränsning rör det sig troligtvis om en tillsvidareanställning. Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor. Du hittar LAS, som är förhållandevis enkelt och pedagogiskt uppbyggd, här: https://lagen.nu/1982:80 Vänligen,
Hampus SabelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”