"Timanställning" och övergång till tillsvidareanställning

Vad gäller för s.k. timmanställda. Finns det någon gräns för hur mycket dom får jobba utanatt bli tillsvidareanställda. Om man beslutar för att låta en timanställd "vila" för att inte bli fastanställd hur länge måste den personen i sådanafall vara borta från jobbet för att sedan komma tillbaka.

Lawline svarar

Hej, ”Timanställning” är inte en anställningsform enligt LAS (lagen om anställningsskydd, https://lagen.nu/1982:80). Ordet innebär egentligen bara att lönen betalas ut per timme. De anställningsformer som finns är antingen tillsvidareanställning eller olika former av visstidsanställning (se 4-6 §§ LAS). Vilken typ av anställning det är fråga om ska framgå av informationen i det skriftliga anställningsbevis som arbetsgivaren är skyldig att lämna till arbetstagaren senast en månad efter att arbetstagaren börjar jobba (se 6 c § LAS). Om arbetsförhållandet inte tidbegränsats är det en tillsvidareanställning. På Din fråga låter det som att det förmodligen rör sig om en ”allmän visstidsanställning” enligt 5 § LAS, alltså en tidsbegränsad anställning som inte är vikariat, säsongsarbete, anställning efter pensionsålder eller provanställning. Allmän visstidsanställning övergår till att vara en tillsvidareanställning om arbetstagaren har varit anställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (se 5 § st 2 LAS). Det finns inget förbud mot upprepade allmänna visstidsanställningar. Detta innebär att det går att anställa samma arbetstagare i genomsnitt lite mindre än fem månader om året under en femårsperiod utan att anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Jag hoppas att det besvarar Din fråga! Återkom gärna annars. Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo