Rättegångskostnader

Kan svarande fakturera sina rättegångskostnader till kärande innan ett mål är avgjort? Kärande har överklagat målet till Högsta Domstol. Om det är möjligt, var finns stöd för detta?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! Huvudregeln är att den förlorande parten är skyldig att ersätta motparten dennes rättegångskostnader, vilket framgår av 18 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). Rättegångskostnader är en del av själva tvistemålet och för att få ersättning för sina rättegångskostnader krävs således att man yrkar ersättning. Yrkandet ska framställas innan handläggningen avslutats. Frågan om rättegångskostnader prövas i den pågående rättegången och beslut i kostnadsfrågan meddelas när rätten avgöra målet genom dom eller slutligt beslut. Så svaret på din fråga är att man inte kan fakturera rättegångskostnader till kärande innan målet om rättegångskostnader är avgjort. Med vänliga hälsningar,
Carin AnnerénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo