FrågaAVTALSRÄTTGåva29/04/2012

Gåvan fullbordas genom överlämnande

Går det att skriva ett gåvobrev i efterhand för en gåva (i det här fallet pengar) som redan överförts till mottagaren? Och vad händer om man inte vet exakt datum mottagaren mottog gåvan?

Lawline svarar

Hej, Bestämmelser om gåvor hittas i lag angående vissa utfästelser om gåva. I denna lags 2 § föreskrivs att gåvor som avser penningar eller lösören blir fullbordade genom att gåvan överlämnas till gåvomottagaren. Gåvobrevet i sig utgör alltså bara ett bevis på att pengarna är avsedda att vara en gåva, men gåvan i sig är redan fullbordad genom överlämnandet av pengarna. Det går således bra att upprätta ett gåvobrev i efterhand, eftersom detta inte har någon betydelse för gåvans fullbordande. Gåvolagen hittar du här: https://lagen.nu/1936:83 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare