FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet28/04/2012

Sammanhållen bebyggelse

Hur defineras sammanhållen bebyggelse i Pbl 9 kap 6 § Var finns för gränser antal hus osv.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! Enligt lagkommentaren. Liksom enligt äldre rätt används begreppet sammanhållen bebyggelse vid tillämpning av det s.k. detaljplanekravet 4 kap 2 § plan – och bygglagen (PBL) och vissa bestämmelser om bygglovsplikt 9 kap. 6–8 §§ PBL. I uttrycket ”samlad bebyggelse” ingår termen ”bebyggelse” med den innebörd som anges i definitionen av bebyggelse enligt 1 kap 4 § PBL. Med bebyggelse avses minst tre byggnadsverk. Byggnaderna behöver inte vara bygglovspliktiga. Enligt propositionen (prop 2009/10:170 s 8) definieras begreppet sammanhållen bebyggelse som bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Länk till plan – och bygglagen https://lagen.nu/2010:900 Med vänliga hälsningar,
Carin AnnerénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”