FÖRTAL

FRÅGA
är det tillåtet för en person att sprida dom och länkar till tidningsartiklar (dessa stämmer inte helt överens med verkligheten) via facebook i syfte att skada mig så mycket hon kan ? att det är mig hon utpekar i sina skrivelser är uppenbart och många har hört av sig till mig för att de undrar vad denna person håller på med. dom finns men kan folk i detta landet verkligen få sprida hur mycket som helst i syfte att kränka mig ???
SVAR
Hej,

Att utpeka en annan person som brottslig utgör som huvudregel brottet förtal enligt Brottsbalken 5:1. Det är dock inte förbjudet att göra detta om man är skyldig att göra det (exempelvis som vittne i en rättegång) eller om det var försvarligt att lämna ut uppgiften.

Har man, som du, blivit tidigare dömd för något skall man inte behöva bli utpekad för detta igen. Inte heller gamla glömda saker får man sprida. Det kan dock vara försvarligt att utpeka en tidigare dömd, till exempel om personens agerande gör det troligt att det finns en risk att denne kommer begå brott igen.

Jag skulle råda dig att upprätta en polisanmälan om förtal. Värt att notera är att förtal är ett så kallat målsägarbrott enligt Brottsbalken 5:5. Detta betyder att åklagare bara får väcka åtal om det är påkallat från allmän synpunkt, något som förtal i regel inte är. Detta innebär i förlängningen att det är du själv som måste väcka åtal. Om du vill göra det rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med utformandet av din stämningsansökan.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor. Brottsbalkens 5 kapitel finner du här: här

Vänligen,
Hampus Sabel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93062)