Formkrav för anställningsavtal

2012-04-21 i Formkrav
FRÅGA
Hej! Jag har nyligen fått ett sommarvikariat på ett företag, har accepterat lönen muntligt och skall inom det närmsta skriva på arbetsavtalet, nu har jag dock blivit erbjuden ett bättre jobb och min fråga lyder. Är jag bunden av min muntliga accept till jobbet eller accepten sker först när jag skriver på anställningsavtalet?
SVAR
Hej,

Anställningsavtal kan i svensk rätt ingås formlöst. Det innebär att även ett muntligt anställningsavtal kan vara bindande för parterna, om det uppfyller avtalslagens regler (här). Principen som gäller är att båda parter ska ha avgivit samstämmiga viljeförklaringar om att ingå en anställning. Det kan förstås i efterhand vara svårt för någon part att bevisa att avtalet faktiskt ingåtts om det inte dokumenterats, men rent juridiskt sett är det ändå bindande. Avtalet får då inte sägas upp förrän anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inget annat bestämts mellan er (enligt 4 § lagen om anställningsskydd).

Man måste dock skilja mellan att ingå avtal och att förhandla inför att ingå avtal. Att Du och företaget har förhandlat om vilken lön som kan vara aktuell när anställningsavtal väl ingås är inte detsamma som att ingå själva anställningsavtalet. Det krävs för bundenhet att Du faktiskt accepterat anställningsförhållandet genom att ge företaget en viljeförklaring av betydelsen att Du accepterar hela avtalet. Innan dess förhandlar ni bara, och förhandlingar är man inte bunden av.

Anställningsavtal är visserligen formlösa, men om parterna vill kan de bestämma att avtalet ska ingås i skriftlig form. Detta kan påverka när parterna blir bundna av avtalet. Om det är överenskommet mellan parterna att anställningsavtalet blir bindande först när skriftligt kontrakt undertecknas kan man dra sig tillbaka från en muntlig accept när som helst innan dess. Om däremot det skriftliga avtalet är upprättat bara som en bekräftelse på ett tidigare muntligt avtal gäller det muntliga avtalet även om det skriftliga inte undertecknats. Fundera därför på vilken vikt företaget verkar fästa vid det skriftliga anställningsavtal som Du nämner.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (181)
2022-01-18 Vem får bevittna namnteckning vid passansökan?
2021-12-31 Är E-postsvar som samtycke bindande?
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?

Alla besvarade frågor (98541)