Ersättning för personskada till följd av trafikolycka

Trafikolycka, påkörd bakifrån. Fick uppsöka sjukhus pga smärtor i nacken och huvud då huvudet slog i nackstödet. Smärtan i nacken satt i 1 vecka och jobbade inte 2 dagar efter olycka. Nu har olyckan gått till åtal hos åklagare. Vilka skadestånd kan jag yrka? Att köra bil känns olustigt och man är ständigt rädd för att bli påkörd bakfrån igen.

Lawline svarar

Hej! Då det uppstår en skada till följd av trafik med motordrivet fordon, eller till följd av kollision mellan motordrivna fordon i trafik, gäller trafikskadelagen (TSL). Enligt denna har man som förare av motordrivet fordon rätt till trafikskadeersättning för personskada från den egna bilens trafikförsäkring (10 § st. 1 TSL). Ersättningen som utgår från din försäkring kan krävas tillbaka från den andre bilens försäkring om den andre föraren kan sägas ha varit vållande till skadan (22 § TSL). Vad man kan få ersättning för bedöms efter samma grunder som skadestånd för personskada i enlighet med 5 kap skadeståndslagen (SkL) (9 § TSL). Enligt 5 kap 1 § SkL har man som skadelidande rätt till ersättning för inkomstförlust. Du har därför rätt till trafikskadeersättning för två dagars inkomstförlust, om det var till följd av olyckan som du inte arbetade under de två dagarna. Man kan också ha rätt till trafikskadeersättning för ideell skada i form av psykiskt och/eller fysiskt lidande av antingen övergående natur under den akuta sjukdomstiden eller för bestående men till följd av skadan (5 kap 1 § SkL). Om och i vilken mån ersättning ska utgå för ideell skada avgörs i regel i enlighet med Trafikskadenämndens ersättningstabeller. I 18 § TSL finns dock en bestämmelse om rätt att kräva skadestånd för skada till följd av trafik med motordrivet fordon. Denna rätt är i praktiken sällan utnyttjad, då den kan sägas innebära en slags rundgång eftersom den skadeståndsskyldige efter att ha utgett skadestånd inträder i den skadelidandes rätt till ersättning ur trafikförsäkringen (19 § TSL). Ett undantag från detta görs i de fall skadan vållats uppsåtligen, av grov vårdslöshet eller genom att köra rattfull. I sådana fall är det istället försäkringsanstalten som från den vållande kan kräva tillbaka det som utgått till den skadelidande som trafikskadeersättning. För att sammanfatta skulle jag råda dig till att först och främst ta kontakt med det bolag där du har din trafikförsäkring. Kolla även i tabellen över ersättningsposterna för ideell skada. Länk till SkL: https://lagen.nu/1972:207 Länk till TSL: https://lagen.nu/1975:1410 Länk till Trafikskadenämndens ersättningstabell: http://www.trafikskadenamnden.se/Ersattningstabeller/ Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”