Räcker sms som bevis för narkotikabrott?

2012-04-15 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Räcker SMS som bevis vid narkotikaköp? En langare grips och hans telefon tas i beslag. I telefonen finns SMS till olika köpare. I förhör erkänner en köpare att det funnits en sms-konversation med langaren, men nekar att något köp aldrig ägt rum. Köparen kissade visserligen positivt vid förhörstillfället och erkänner bruk, men hävdar att det inte är den misstänkta langaren som tillförskaffat honom drogen. Räcker detta för att bevisa att den misstänkte köpt narkotika från langaren?
SVAR
Hej! Tack för din fråga.I Sverige gäller fri bevisprövning, vilket anses följa av Rättegångsbalken 35:1. Detta innebär att i princip vilka medel som helst får användas som bevisning (fri bevisföring) och att domaren inte är bunden av några regler för hur bevisen ska värderas (fri bevisvärdering). I brottmål gäller att åklagaren har bevisbördan. Åklagaren måste bevisa att den tilltalades skul är _utom rimligt tvivel_. Utan tillgång till samtliga uppgifter i fallet, samt med hänsyn till domstolens fria bevisprövning är det tyvärr inte möjligt att uttala sig om hur en domstol skulle värdera sms:et som bevis. Det står i vart fall klart att åklagaren måste bevisa att det inte finns några rimliga tvivel om att den tilltalade köpt narkotika från "langaren". Rättegångsbalken hittar du här: här.Vänliga hälsningarAmanda Harrysson
Amanda Harrysson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (403)
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis
2021-12-11 SMS-konversation som bevisning i tvistemål

Alla besvarade frågor (98541)