Tvångsvård vid självskadligt beteende

FRÅGA
Hej Lawline! Jag undrar om man kan bli tvångsvårdad för ett självskadligt beteende trots att man inte har blivit dömd för något brott och det inte finns en risk för att man ska skada andra än sig själv. Enligt lag är det ju inte olagligt att begå eller medhjälp till självmord om jag förstått det hela rätt. Med vilket lagstöd kan man isåfall bli tvångsvådad?
SVAR
Hej,

Du har helt rätt i att självmord inte är kriminaliserat i Sverige. Det kan dock ändå finnas grund för tvångsvård i situationen du beskriver enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). I 3 § LPT stadgas att grund för tvångsvård föreligger om personen i fråga lider av en allvarlig psykisk störning, och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har behov av vård som inte kan tillgodoses på annat sätt. Begreppet allvarlig psykisk störning syftar främst på olika typer av psykotiska tillstånd, men kan även omfatta depressioner med självmordsbenägenhet.

Personer under 20 år kan i vissa fall bli tvångsvårdade även enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). För detta räcker det emellertid inte med att uppvisa ett självskadebeteende, utan detta måste även ta sig uttryck i t.ex. missbruk eller kriminalitet.

Jag hoppas du fått någon hjälp av mitt svar!

Med vänlig häslning,

Alexander Kahan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (274)
2021-05-03 Var kan man anmäla en läkare?
2021-05-03 Vad kan jag göra om det står fel i min journal?
2021-04-30 Ärr efter operation, fråga om ersättning.
2021-04-30 Felaktiga uppgifter i patientjournalen och falsk tillvitelse

Alla besvarade frågor (92315)