FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt14/04/2012

Delägarskap - upplösande

Hur gå till väga om 2 parter av ett 3parts delägarskap vill lämna sina uppdrag och skyldigheter och gå vidare. Detta p.g.a uppdagade ogentligheter från 3:e part.

Lawline svarar

Svårt att besvara fråga då det inte finns uppgift om vad delägarskapet berör eller om något avtal skrivits. Om ni äger en fastighet eller lös egendom blir samägandelagen tillämplig. Se https://lagen.nu/1904:48_s.1. I det fallet har missnöjd ägare rätt att lämna samägandet och sälja sin andel oberoende av tredje parts vilja. Finns i detta fall regler i samma lag om förköpsrätt för de andra parterna och om hur förfarandet ska gå till . Om delägarskapet gäller någon typ av bolagsform är ev. kompanjonavtalet av avgörande betydelse. Beroende av bolagsform kan möjlighet att sälja andel eller att lägga ned bolaget.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000