Fastighetsägares ansvar för halkolycka

FRÅGA
Hej! Jag har trillat och slagit mig på rullgrus på kyrkans mark, backen/ p-platsen är nu isfri. Efter en liten blackout så fick jag hjälp att uppsöka läkare och även röntgen av vad och höger fot, det visade sig vara en rejäl stukning. Fick morfin pga jobbig smärta, blödande knä och får nu går på kryckor. Har ont och får äta smärtstillande och hela foten är blå. Har fått kostat på läkare, röntgen och mina kläder gick isönder. Undrar om kyrkan bär något ansvar för mitt fall? Mvh
SVAR
Hej,
Principiellt sett kan en fastighetsägare bli skadeståndsskyldig för en personskada som uppkommer p g a att t ex isfläckar inte blir sandade (se 2 kap 1 § skadeståndslagen här). Just vad det gäller halkolyckor så har liknande omständigheter prövats i t ex NJA 1976 s. 196 respektive NJA 1974 s. 412. I inget av fallen dömdes något skadestånd ut då de som var skyldiga att underhålla marken inte ansågs ha varit försumliga.

För att skadestånd ska kunna utgå måste det föreligga adekvat kausalitet mellan den vållande gärningen och skadan. Det ska ligga i farans riktning att någon halkar och slår sig om inte marken sandas. Det har i ovan nämnda rättsfall och i övrig praxis, som berör liknande situationer, funnits en benägenhet att ställa vissa krav på att viss försiktighet uppvisas när det t ex är halt ute. I din fråga beskriver du inte omständigheterna kring olyckan närmare närmare, men rör det sig om en synlig isfläck eller antagbar (t ex om det var halt ute i största allmänhet när olyckan skedde) halka som du rimligen kunnat väntas lägga märke till och undvika är, enligt min bedömning, möjligheterna att utkräva något ansvar från kyrkan relativt små.
Rasmus Josefsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97307)