FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuldsanering07/04/2012

Påverkas jag av sambons skuldsanering?

Min sambo har mig ovetandes dragit på sig skulder som han inte kommer kunna betala av. Han har en enskild firma där de flesta skulder är skatt- och moms skulder varav fler har hamnat hos kronofogden. Det har gått så långt att det görs utmätning på hans lön som han får från en deltidsanställning (60%). resterande tid driver han vidare firman som ska avvecklas under 2012. Han ska ansöka om skuldsanering hos kronofogden och jag oroar mig för att detta kan drabba mig som sambo. Om han ansöker om skuldsanering och anökan går igenom har jag förstått att han kommer leva på existensminimum. Kan min inkomst komma att bli inblandad så att även min lön blir utmätt enligt existensminimumnivån?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga Skulder man har dragit på sig själv ska man också betala själv. Man har inte något ansvar för en annan persons skulder bara för att man lever ihop med denne, och detta gäller även om du och din sambo t.ex. skulle gifta er. Du behöver alltså inte vara orolig för att din egen lön ska drabbas av utmätning. Det finns däremot en risk att du drabbas om Kronofogden skulle besluta att utmäta din sambos egendom. Kronofogden utgår i så fall från att all egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör din sambo, såvida inte ni kan bevisa annat. Detta framgår av Utsökningsbalken 4 kap. 19§. Det innebär att om ni t.ex. har dyra möbler som du betalat för men inte sparat kvittot, kan dessa utmätas för att betala din sambos skulder. Det är därför extra viktigt att man tänker på att spara kvitton, komma ihåg vem som köpt vad och i övrigt ha bra koll på sin ekonomi när man lever tillsammans med någon som är kraftigt skuldsatt. Återkom gärna om du har fler frågor. Nedan finner du en länk till Utsökningsbalken, samt Kronofogdens informationssida om skuldsanering. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19810774.htm http://www.kronofogden.se/Skuldsanering4.html Vänligen,
Georg DellborgRådgivare