Aktivdödshjälp/assisterat självmord

Hej! Om en person är döende i en allvarlig sjukdom och den döende och en närstående kommer överens om att ge en stor dos insulin för att förkorta lidandet. Kommer den anhöriga som hjälper till då att bli dömd för något och för vad?

Lawline svarar

Hej, Jag uppfattar det som att du menar att man den höga dosen insulin skall avsluta personens liv. Med hänvisning till praxis vill jag då säga att det finns flera rättsfall i vilka HD har dömt och som andra domstolar nu har att rätta sig efter. Enligt praxis är det inte olagligt eller straffbart med assisterat självmord. Det innebär att man på något sätt möjliggör för en annan person att begå självmord. I ett fall har en kvinna har lagt piller i munnen på sin förlamade dotter, och sedan har dottern själv svalt dessa. Dottern har alltså själv begått den dödande handlingen och det har inte ansetts vara straffbart av Högsta Domstolen. I ett annat fall har Högst Domstolen ansett att aktiv dödshjälp har varit straffbart som mord/dråp. I det fallet har då en kvinna injicerat en man med en ett preparat som har lett till dennes död. I det fallet är det alltså inte personen själv som har tagit den avgörande handlingen som lett till dennes död, och det har då alltså varit någon som berövat en annan livet vilket är straffbart. Det skulle alltså t.ex. behövas att det på något sätt var personen själv i fråga som genomförde handlingen som ledde till att denne dog, kanske t.ex. genom att denne själv fick genomföra injektionen.
Thomas HefnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo