Överlåtelse till närstående

Jag har en hyresrätt där endast jag står på kontraktet. Jag har en dotter på 20 år som stadigvarande har bott med mig sedan 15 år. Kan hon ensam bo kvar i hyresrätten om jag flyttar ut? Detta utan ett andrahands kontrakt mellan oss. Fastigheten skall ev. förvandlas till bostadsrätt och min dotter är student och har bara en mindre inkomst. Vill inte riskera kontraktet.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. I ditt fall är det fråga om en överlåtelse till din dotter. En sådan överlåtelse regleras i hyreslagen som finns i jordabalkens 12 kap. Överlåtelse till närstående finns stadgat i 34 § hyreslagen. Enligt 34 § hyreslagen finns det vissa krav som ska vara uppfyllda för att en överlåtelse ska vara möjlig att genomföra. En överlåtelse ska ske till en närstående, vilket innefattar barn. Det ska vara tal om ett varaktigt sammanboende, vilket innebär att det bland annat ska ha funnits ett gemensamt hushåll. Kravet på att det ska vara ett varaktigt sammanboende innebär ett sammanboende på tre år. Du nämner att din dotter har bott med dig sedan 15 år, vilket gör att kravet på varaktighet är uppfyllt. Slutligen ska tillstånd till överlåtelsen lämnas om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Det innebär att den som ska överta hyresrätten ska kunna klara av att betala hyran. Du nämner att din dotter är student och endast har en mindre inkomst. Det innebär att kravet på att hyresvärden skäligen ska kunna nöja sig med förändringen kan bli problematiskt eftersom den som ska överta lägenheten måste ha rimliga förutsättningar för att kunna klara av betalningen av hyran. Om din dotter har förutsättningarna för att kunna klara av hyresbetalningen kan tillstånd till överlåtelsen lämnas. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha
Samira KoushaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning