Brott, saklig grund för uppsägning?

Om en tillsvidareanställd hög tjänsteman inom den offentliga sektorn har använt sin arbetsdator på fritiden till att ladda hem filmer och musik ifrån nätet, är det saklig grund för uppsägning?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga. Generellt kan sägas att brottsliga gärningar riktade mot arbetsgivaren, eller som i övrigt är vidtagna på arbetsplatsen är förseelser som arbetsdomstolen ser allvarligt på. Brott begångna utan samband med arbetet har också ansetts utgöra saklig grund för uppsägning i den mån det skadar arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren eller utomståendes förtroende för arbetsgivaren. I AD 2008:2 gjorde arbetsdomstolen ett allmänt uttalanda om brott utan direkt samband med anställningen. AD menar på att det ytterst är omständigheterna i det enskilda fallet som är vägledande. Det blir en avvägningsfråga där arbetstagarens intresse av att behålla anställningen ställs mot arbetsgivarens intresse av att upplösa anställningsförhållandet. Med vänliga hälsningar
Mohamed Hama AliRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”