Brott, saklig grund för uppsägning?

Om en tillsvidareanställd hög tjänsteman inom den offentliga sektorn har använt sin arbetsdator på fritiden till att ladda hem filmer och musik ifrån nätet, är det saklig grund för uppsägning?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga. Generellt kan sägas att brottsliga gärningar riktade mot arbetsgivaren, eller som i övrigt är vidtagna på arbetsplatsen är förseelser som arbetsdomstolen ser allvarligt på. Brott begångna utan samband med arbetet har också ansetts utgöra saklig grund för uppsägning i den mån det skadar arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren eller utomståendes förtroende för arbetsgivaren. I AD 2008:2 gjorde arbetsdomstolen ett allmänt uttalanda om brott utan direkt samband med anställningen. AD menar på att det ytterst är omständigheterna i det enskilda fallet som är vägledande. Det blir en avvägningsfråga där arbetstagarens intresse av att behålla anställningen ställs mot arbetsgivarens intresse av att upplösa anställningsförhållandet. Med vänliga hälsningar
Mohamed Hama AliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo