FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 02/04/2012

Uppsägningstid för Provanställning

Har en anställning, timanställd from 120201, Grund för tidsbegränsning: provanställning. Uppsägningstid: enligt gällande lagstiftning. Anställningsvillkor: kollektivavtal: inget Arbetstid: enligt behov lön utbetalas den 25:e månad efter intjänandet. semester: 25 dagar, ingen förskottssemester, i övrigt enligt gällande lagstiftning. Försäkring Fora Allt ovan enligt anställningsavtal! Om jag själv säger upp mig, hur lång uppsägningstid har jag??? MVH/ M

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Enligt gällande lagstiftning, närmare bestämt LAS 11§ (https://lagen.nu/1982:80 ) stipuleras att arbetstagaren har rätt till minst 1 månads uppsägningstid. Eftersom inget i frågan antyder att ni har arbetat längre än 2 år betyder detta att du inte har rätt till längre uppsägningstid än 1 månad, såvida ni inte avtalat om något annat i Kollektivavtal och det har ni inte eftersom du inte har undertecknat ett kollektivavtal. En arbetstagare kan frånträda anställningen med omedelbar verkan om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren (LAS 4 § st.3), exempel på en sådan situation är att arbetsgivaren inte betalar ut lön eller att arbetstagaren utsätts för grova trakasserier. I enkla termer betyder detta att du måste visa ett allvarligt fel från arbetsgivarens sida för att du ska kunna frånträda ditt arbete utan uppsägningstid. Vänd er gärna till Lawline vid ytterligare oklarheter MvH Mitar Marjanovic
Mitar MarjanovicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000