Condictio indebiti

Hej På februarilönen fick jag ett avdrag på 4 500 kr pga att arbetsgivaren menade att de felaktigt hade betalt ut semester ersättning för juni 2011 (jag tog ut 7 dagar semester i juni 2011) för att jag hade slut på mina betalda semesterdagar och hade bara obetalda kvar att ta ut. Nu på mars drog de av 3 500 kr ytterligare pga samma anledning. När jag ställde frågan till arbetsgivaren dröjde det mycket länge innan de kom med svaret att lönesystemet hade betalt ut semesterersättnning felaktigt och de kunde inte förstå varför. Eftersom jag trodde att jag hade betalda semesterdagar att ta ut reagerade jag inte på detta då jag fick juni lönen. Kan arbetsgivaren bara dra av pengar på lönen så här lång (7 månader senare)efter utan att fråga eller underrätta mig om det? Kan de själva bestämma hur mycket de får dra av när de upptäcker felet? Måste jag betala tillbaka pengarna då de ursprungliga pengarna är slut? Mvh C

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga. Huvudregeln i gällande rätt är att om en anställd tagit emot ett belopp som han inte har rätt till, är han skyldig att betala tillbaka hela beloppet. Detta kallas condictio indebiti och framgår inte av någon lagtext utan är en princip. Ett undantag från denna är om arbetsgivaren velat betala ut beloppet, oavsett om denne var skyldig till det eller ej. Detta undantag tycks inte vara aktuellt här. Ett annat undantag från huvudregeln föreligger om den anställde i god tro (det vill säga varken insåg eller borde ha insett att för hög lön utbetalats) har inrättat sig efter betalningen (exempelvis genom att använda pengarna) (Anställningsförhållandet, Kent Källström och Jonas Malmberg). I arbetsdomstolens praxis har det haft en avgörande betydelse om lönebeskedet varit så klart och tydligt att den anställde kunnat utläsa om rätt lönebelopp har betalats ut, vilket oftast är fallet, samt i övrigt hur lätt eller svårt det varit i det enskilda fallet att misstänka att ett för högt belopp betalats ut, jämför AD 1993 nr 170. Med detta som utgångspunkt är mitt råd att överväga om du möjligen borde ha insett första gången du såg hur mycket du få betalt, att något var fel, eller rent av faktiskt förstod att du fått för mycket. Huvudregeln är som sagt att beloppet ska återbetalas. Arbetsgivaren torde ha rätt att, på sätt som skett, kvitta denna fordran, men jag är osäker. Generella regler om kvittning saknas. Preskriptionen för din arbetsgivares fordran torde vara den som anges i 2 § preskriptionslagen (1981:130), tio år. Din arbetsgivare har hållit sig inom denna tid, varför fordran inte är förfallen (lagen.nu). En annan sak är om det verkligen var ett för högt belopp. Detta beror på villkoren i anställningsavtalet och eventuellt kollektivavtal, samt vad du och arbetsgivaren i övrigt kommit överens om.
Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”