Uppsägning på grund av otillräcklig prestation

Min bror jobbar som kassabiträde för ett känt restaurant-franchise. Han har nyligen blivit meddelad att han kommer bli uppsagd pga personliga skäl. Anledningen ska uppenbarligen vara att han inte presterar tillräckligt bra (säljer inte tillräckligt mycket). Det enda jag kan hitta är att man måste ha såpass nedsatt arbetsförmåga att man inte kan utföra något betydande arbete för arbetsgivaren. Jag avväger att en persons försäljningssiffror inte kan ligga till grund för detta, eller kan det det?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. En uppsägning måste vara sakligt grundad enligt 7 § Lagen om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80). Av andra stycket i samma paragraf framgår att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Detta innebär att arbetsgivare har en skyldighet att noga utreda om det är möjligt att undvika uppsägning genom att istället omplacera arbetstagaren. Om det finns en ledig befattning inom den verksamhet där arbetstagaren är anställd och arbetsgivaren anser att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för de nya uppgifterna, måste han erbjuda arbetstagaren denna tjänst. Gör arbetsgivaren inte det är uppsägningen inte sakligt grundad och kan ogiltigförklaras (34§ LAS). Det stämmer som du säger att man måste ha en så pass nedsatt arbetsförmåga att man inte kan utgöra något arbete av betydelse för arbetsgivaren för att kunna bli uppsagd på grund av nedsatt arbetsförmåga. Detta gäller dock bara när det är fråga om uppsägning på grund av nedsatt arbetsförmåga, vilket t.ex. kan vara att man drabbats av en sjukdom eller har blivit äldre och därmed inte längre kan prestera som förr. Bristande duglighet eller dåliga prestationer som inte har sin förklaring i nedsatt arbetsförmåga aktualiserar alltså dock inte denna regel. Arbetsgivaren är då bara skyldig att erbjuda anställning inom arbetstagarens nuvarande verksamhet, om det finns en ledig befattning där som arbetsgivaren är kvalificerad att klara av. Det är alltså av avgörande betydelse om din bror har blivit uppsagd på grund av nedsatt arbetsförmåga eller på grund av dåliga prestationer som inte är en följd av nedsatt arbetsförmåga. Vid uppsägning på grund av personliga skäl kan man alltid kräva att arbetsgivaren ger arbetstagaren råd och anvisningar om han inte lyckas prestera som förväntat. Innan arbetsgivaren sa upp din bror måste han ha pratat med honom om de dåliga försäljningsresultaten och gett honom råd om hur han skulle kunna prestera bättre. Vid en prövning om uppsägningen är sakligt grundad ska även en framtidsprognos göras. Om det kan antas att din bror kommer att prestera bättre i framtiden, finns det inte saklig grund för uppsägning. Sammanfattningsvis kan följande konstateras. När uppsägningen grundar sig på bristande prestationer som inte är en följd av nedsatt arbetsförmåga gäller följande. Arbetstagare har en skyldighet att undersöka om det finns en ledig tjänst inom arbetstagarens verksamhet som han är kvalificerad att klara av, ge råd och anvisningar till arbetstagaren och bedöma framtidsutsikterna för arbetstagaren innan han säger upp honom. Om arbetsgivaren har gett råd och anvisningar och arbetstagaren fortsätter att prestera otillräckligt i sån mån att det är faktiskt påverkar arbetsgivarens verksamhet, kan arbetsgivaren ha rätt att säga upp arbetstagaren. Detsamma gäller om arbetsgivaren inte har möjlighet att omplacera arbetstagaren inom verksamheten, antingen på grund av att det inte finns någon ledig tjänst eller att arbetstagaren inte har kvalifikationer för de lediga tjänster som finns. Svaret på din fråga blir därmed att en persons försäljningssiffror faktiskt kan ligga till grund för uppsägning. Om uppsägningen däremot beror på bristande arbetsförmåga, i form av sjukdom eller ålderdom, har arbetsgivare en mer långtgående skyldighet att erbjuda arbetstagaren fortsatt anställning. Det brukar krävas att arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren för att han ska kunna bli uppsagd. Lycka till! Vänliga hälsningar, Louise Bjartell
Louise BjartellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”