Arbetstagare vid hyra av stol i frisörsalong?

Jag hyr en frisörstol i en frisersalong anses jag då som arbetstagare?

Lawline svarar

Hej. Kortfattat: I AD 1978 nr 7 har arbetsdomstolen ansett att det förelåg ett anställningsförhållande vid uthyrning av frisörsstol när huvudmannen bestämde prissättning, arbetaren ansågs av kunder som underordnad samt att arbetstagaren var osjälvständig, trots att de avtalat om annat. Utvecklat: Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1949 s. 768 beslutat om att ett enhetligt arbetstagarbegrepp ska finnas. I domskälen sa HD att det ska bedömmas utifrån vad som kan anses avtalat och att man därvid ska beakta alla i samband med avtalet och anställningen förekommande omständigheter. Det betyder att det ska till en helhetsbedömning utifrån objektiva omständigheter. Det har i praxis, förarbeten och litteratur tagit fram ett antal kriterier som ska användas för att bestämma om någon ska anses vara arbetstagare: - avtal om personlig arbetsskyldighet mot vederlag (spelar inte någon roll hur ni betecknat förhållandet om ni skrivit avtal, AD 2005 nr 33) - arbete utförs för annan räkning och under dennes ledning och kontroll (huvudmannen kontrollerar tid, prissättning m.m.) - varaktigt samarbete där den arbetspresterande står till förfogande för uppgifter som kommer upp efterhand - den arbetspresterande är förhindrad att utföra liknande uppgifter åt annan - maskiner och arbetsredskap tillhandahålls av huvudmannen (om du använder dina egna verktyg eller får låna av huvudmannen) - den arbetspresterande erhåller ersättning för utlägg, t ex för resor - den arbetspresterande erhåller en garanterad ersättning (t ex om du får en avtalad tidlön) - den arbetspresterande är, i ekonomiskt och socialt hänseende, jämställda med en arbetstagare (kunder som kommer får den uppfattningen att du är en arbetstagare) Du måste inte uppfylla samtliga kriterier för att anses vara en arbetstagare, utan det ska bestämms efter att alla kriterier tas in i bedömningen.
Markus GidbarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo