Bostadsrätt genom arv eller gåva

2012-03-29 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Hej! Min far har en skuldfri bostadsrätt. Jag är ende anhörig/arvtagare. Nu har han fått en bostad på ett servicehus och är medveten om att inte flytta "hem" igen och att jag övertar lägenheten vid tillfälle. Min/vår fråga är då: Om jag i en framtid skulle sälja lägenheten är det då någon skillnad ur reavinstbeskattningsynvinkel om jag får den i förtid eller om jag så småningom ärver den?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

När en person övertar en privatbostadsrätt genom arv, testamente, gåva eller bodelning träder den nye ägaren in i den tidigare ägarens skattemässiga situation, se 44:21 Inkomstskattelagen. Det innebär att den nya ägaren vid framtida avyttring kommer att använda sig av den tidigare ägarens inköpspris och förbättringsutgifter (samt egna eventuella förbättringsutgifter) för att räkna ut sitt omkostnadsbelopp.

Det kommer således inte ha någon skattemässig betydelse dig, om du genom gåva får bostadsrätten nu, eller senare genom arv.

Inkomstskattelagen: här

Med vänlig hälsning,

Maria Kronvall
Fick du svar på din fråga?