Enskild egendom eller giftorättsgods?

Frågor angående äktenskapsförord. Vi är gifta sedan många år men ska nu upprätta ett äktenskapsförord. 1. Är tillgångar på bankkonto/aktiedepå som står i mitt namn automatsiskt min esnkilda egendom? Jag har förstått att avkastning av detta är giftorättsgods om inte annat anges i äktenskapsförord. 2. Vi äger idag två bilar, som vi köpt gemensamt, varav den ena är registrerade på mig och den andra på min fru. Är dessa enskild egenom för den som står angiven på registreringsbeviset eller är de giftorättsgods? 3. Min fru har tidigare överlåtit ett landstället till ett syskon med villkoret att om syskonet säljer skall köpeskillingen fördelas mellan alla syskon. Blir detta då enskild egendom för min fru?

Lawline svarar

Makars egendom regleras i äktenskapsbalkens sjunde kapitel (https://lagen.nu/1987:230) . Av 2 § framgår att enskild egendom är egendom som pga äktenskapförord är enskild, gåvor som en make har fått med villkoret att gåvan ska vara mottagens enskilda egendom, egendom som en make har ärvt genom testamente med villkoret att den ska vara mottagens enskilda samt egendom som make har erhållit genom livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller individuellt pensionssparande som tecknats av någon än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Även sådant som träder istället för någon av de ovan angivna egendomstyperna räknas som enskild egendom. Om man exempelvis har ärvt pengar genom testamente med villkor att det ska vara enskild egendom och använder pengarna för att köpa en båt, räknas båten som enskild egendom. Allt annat är giftorättgods. Detta innebär följande: 1. Att bakkontona/aktiedepåna står i ditt namn gör dem inte till enskild egendom. Tillgångarna är giftorättgods så om ni vill att de ska vara din enskilda egendom, bör ni ange det i äktenskapsförordet ni planerar att upprätta. 2. Detsamma gäller bilarna. De är giftorättsgods även oavsett vem de är registrerade på. 3. Din frus andel i lanstället är också giftorättsgods. Givetvis gäller dock att om tillgångarna, bilarna eller lantstället är något du eller din fru har förvärvat genom testamente eller gåva med villkor att det ska vara enskild egendom, eller de har trätt istället för sådan egendom, är de enskild egendom. Tänk på att äktenskapsförordet ska vara skriftligt, undertecknat av er båda och registreras hos Skatteverket. Lycka till! Louise Bjartell
Louise BjartellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning