FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 18/03/2012

Utebliven lön

Jag var anställd i ett företag (AB) när lönerna plötsligt inte betalades ut i november och det var omöjligt att komma i kontakt med företaget. När jag pratade med facket, svarade man mig att jag måste registrera mig som arbetslösa. De skulle sedan kontakta min arbetsgivare för att få min lön, men de upptäckte att det inte fanns någon styrelse, så de kunde inte hjälpa mig. Jag måste vänta på Bolagsverket att förklara företaget i konkurs. Finns det något jag kan göra för att påskynda det? Kan jag gå till väga på ett annat sätt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga En av arbetsgivarens huvudsakliga skyldigheter i ett anställningsförhållande är att betala ut arbetstagarens lön. Om arbetsgivaren inte fullgör denna skyldighet får du som arbetstagare en fordran mot arbetsgivaren på det belopp som lönen motsvarar. Kan facket inte hjälpa dig i denna situation kan du vända till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Du måste då kunna visa på att det föreligger ett avtal mellan dig och din arbetsgivare som utgör grund för fordran som förfallit till betalning, dvs att sista betalningsdatum ha passerat. Då en arbetsgivare har fått betalningssvårigheter och inte kan betala ut den lön som arbetstagarna har rätt till kan arbetstagaren själv lämna in en konkursansökan till tingsrätten. Ta kontakt med tingsrätten för att få reda på hur du går till väga. Om din arbetsgivare har försatts i konkurs ska du vända dig till konkursförvaltaren som beslutar i ärendet. Om arbetsgivaren är föremål för företagsrekonstruktion ska du kontakta rekonstruktören. Ange tydligt dina fordringar. Om du vill veta vem som är konkursförvaltare (eller rekonstruktör) kan du vända dig till tingsrätten eller till enheten för tillsyn i konkurser (TSM) hos Kronofogden. När bolaget försatts i konkurs är det inte ovanligt att de anställda inte har fått lön på en eller ett par månader. För denna lön kan man normalt få lönegaranti. Lönegaranti är en form av ersättning som vid konkurs utbetalas från staten för att kompensera anställda som inte får ut sin lön av sin arbetsgivare. Oftast är det konkursförvaltaren som beslutar om lönegaranti ska utgå och ersättningen utbetalas sedan från Länsstyrelsen. _Kronofogdens rekommendationer är: - Försök i första hand prata med arbetsgivaren, men gå inte med på att vänta om arbetsgivaren försöker skjuta på utbetalningen. Det är viktigt att agera snabbt; den statliga lönegarantin ersätter bara under en begränsad tid. - Om du är medlem i ett fackförbund bör du kontakta dem för att få hjälp._ _Statlig lönegaranti är ett sätt att skydda dig som inte fått din lön utbetald. Då betalar staten (Länsstyrelsen) din lön. Garantin gäller när arbetsgivaren har försatts i konkurs eller är föremål för företagsrekonstruktion. Det finns dock flera viktiga begränsningar i rätten till ersättning. Reglerna säger bl.a. att lönen eller ersättningen inte får ha intjänats tidigare än 3 månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten._ Lag om anställningsskydd kan du hitta här https://lagen.nu/1982:80 Betalningsföreläggande regleras i lag om betalningsföreläggande och handräckning, den kan du hitta här https://lagen.nu/1990:746 Vänligen
Angelica HageRådgivare
Hittade du inte det du sökte?