FrågaKÖPRÄTTKöplagen18/03/2012

Bestämmande av pris

Hej När en kund som jag haft sen 2 år tillbaka, helt plötsligt och utan information, trots att jag på fakturan klart och tydligt angett hur en ev. bestridan skall gå till, börjar att korrigera ett arvode som det är avtalat om. Vilken lag gäller och vad är det för ett ev. brott.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Eftersom inte mycket information ges i frågan, blir mitt svar mycket allmänt hållet, varför du är välkommen att ställa en ny fråga för det fall mitt svar inte är tillräckligt för att du ska få hjälp. Jag förutsätter att det är fråga om köp av vara eller tjänst mellan två jämbördiga parter, varför köplagen är tillämplig. Skulle köparen vara konsument skulle konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen istället vara tillämplig. Jag tolkar frågan som att köparen inte är överrens med er om priset. Första steget är att titta på vad ni har avtalat – vad har har skriftligt framkommit och vad har ni muntligen avtalat? Om inget är sagt om betalning måste man se till det s.k. partsbruket för att ge vägledning i frågan – vad brukar köparen betala för den vara eller tjänst som ni lämnat? Följer priset inte av avtalet eller partsbruket, ska köparen betala vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt omständigheterna i övrigt, vilket framgår av 45 § KöpL. Köparen är inte tvungen att följa de anvisningarna som du angivit i fakturan vad det gäller bestridande, såvida inte bägge parter vid avtalstillfället kommit överrens om att det är på det sättet som bestridande ska utföras. Även om köparen varken skriftligen eller muntligen godtagit detta, anses köparen ha gjort det genom att denne vid tidigare tillfällen handlat i enlighet med anvisningarna i fakturan vid bestridande av priset. På detta sätt anses köparen genom konkludent handlande ha godtagit villkoret. Skulle slutsatsen bli att ditt i fakturan angivna sätt för att bestrida priset inte är befäst i avtal mellan er eller befästs genom partsbruk tar köplagens regler över. Av lagens 47 § framgår att köparen är bunden av det pris som angetts i mottagen räkning. Detta gäller dock inte om han inom skälig tid meddelar säljaren om att han inte godkänner priset, om ett lägre pris följer av avtalet eller om det fodrade beloppet är oskäligt. Har köparen följt detta, anses denne ha bestridit priset på rätt sätt. Skulle det i fakturan angivna priset vara rätt pris enligt ert avtal, eller i övrigt anses skäligt enligt 45 §, begår köparen ett avtalsbrott om denne inte betalar i rätt tid, 51 § KöpL. Du som säljare har då rätt att kräva fullgörelse av betalningen, samt beroende på omständigheterna begära skadestånd enligt 57 §, och häva köpet enligt 54 §. Med vänlig hälsning,
Maria KronvallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo