FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende17/03/2012

Besittningsskydd vid bostadsarrende

Hej! På en jordbruksfastighet byggde på 50-talet en person en sommarstuga med ett 50-årigt nyttjandeavtal och en viss årlig arrendeavgift. Avtalstiden har alltså gått ut och ingen förlängning har gjorts. Arvingar har övertagit stugan och arrendet Har stugägaren någon slags besittningsrätt av marken där stugan står?

Lawline svarar

Hej! För att kunna svara på frågan gäller det först att klassificera vilken typ av arrende det är frågan om. I frågeställningen står att det är fråga om en jordbruksfastighet, men det verkar som att syftet för den som arrenderat marken varit enbart för sommarstugan - dvs bostadsändamål. I sådant fall är det fråga om bostadsarrende som regleras i jordabalkens tionde kapitel (https://lagen.nu/1970:994#K10 ). Då bostadsarrendet är upplåten på bestämd tid, gäller enligt 10:3 JB att avtalet måste sägas upp för att upphöra vid avtalstidens utgång. En utebliven uppsägning resulterar enligt andra stycket att avtalet anses förlängt på fem år. Förutsatt att det inte gått längre än fem år (vilket isåfall skulle ha resulterat i ytterligare en förlängning på 5 år) sedan det ursprungliga avtalet löpte ut så finns det alltså fortfarande ett gällande avtal. För att kunna frånträda avtalet krävs alltså en uppsägning. Arrendatorn har dock ett direkt besittningsskydd, vilket innebär att han har rätt till förlängning av arrendet förutom i vissa fall som framgår av 10:5 JB. Då det inte framgår någon information som skulle kunna föranleda en rätt till uppsägning, får jag hänvisa till lagtexten för egen bedömning. Med vänliga hälsningar,
Leo AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000