Stämningsansökan

Hej, Jag har en kompis som hyrt ut sin lägenhet under semestern (ca 5 månader). När han nu kommer tillbaka från semestern så vägrar den som hyrt lägenheten betala. Avtalet finns upprättat mellan dem. Vad skulle man kunna göra för att utkräva betalningen av gäldenären? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. När två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Och kan man som i din kompis fall inte lösa tvisten på egen hand, kan tingsrätten pröva den. Din kompis ska då skriva en stämningsansökan. Den ska innehålla yrkandet, t.ex. ”A yrkar att tingsrätten ålägger B, att till A betala X kr i enlighet med avtalet C”. I stämningsansökan ska du bl.a. även redogöra för de grunder som föranlett tvisten, samt uppgifter om de bevis som finns, exempelvis avtalet som reglerar hyresförhållandet. Ansökan lämnas till tingsrättens tvistemålsavdelning och det kostar 450 kr. På domstolsverkets hemsida finns det utförligt beskrivet hur man ska gå till väga: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/ Denna form av tala kallas gör för fullgörelsetalan, domen kan här användas som exekutionstitel. Det innebär att din kompis, i egenskap av borgenär, kan begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Se vidare i 1:1 § och 1:3 §, Utsökningsbalken https://lagen.nu/1981:774. Din kompis kan anlita en advokat eller juridiskt ombud för att få hjälp med ärendet. Om han har en hemförsäkring så ger den ofta dig ett visst rättsskydd, d.v.s. hjälp att täcka kostnaderna för juridiskt ombud. Den som vinner målet ska ersätta motparten för dennes kostnader. Det rörs sig främst om kostnader för ombudens arvode, se vidare 18 kapitlet rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740. Med vänliga hälsningar
Mohamed Hama AliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000