Vilket skadestånd kan utgå vid en sakskada?

Hej! Vi är utsatta för en sotskada orsakad av sotaren. Vi får ersättning för sakskador som de orsakat. Under saneringsarbetet (3 veckor) har vi ej kunnat bo i vårat hus. Och i 4 veckor har vi varit utan alla textiler i hemmet. Vi har mått dåligt hela familjen under den här tiden, som fortfarande pågår. Kan vi få Skadestånd för "sveda och värk", lidande eller liknadne?? /J

Lawline svarar

Hej! Utgångspunkten inom skadeståndsrätten är att den skadelidande ska få full ersättning för skadan, se Skadeståndslag (1972:207) (SKL) 2 kap 1 §. Detta innebär att ni givetvis ska få ersättning för alla kostnader som har uppkommit i samband med skadan. Det ni har drabbats av är en sakskada eftersom skadan har uppkommit på er egendom. När det gäller skadeståndet för sakskador kan ersättning endast lämnas för direkta kostnader eller värdeförluster som har uppkommit med anledning av skadan, se SKL 5 kap 7 §. Ersättning för obehagskänslor eller olägenheter kan därför inte utgå då det är fråga om en sakskada. Ersättning för sveda och värk är en ersättningsform som kan bli aktuell vid personskador, se SKL 5 kap 1 § 3p. Det handlar framförallt om ersättning för lidande under den akuta sjukdomstiden. För att en personskada ska föreligga krävs vidare att man har skadats fysiskt eller psykiskt. För att en psykisk skada ska anses vara en personskada krävs även att skadan har en medicinskt påvisbar effekt. Så länge ni inte har drabbats av en personskada kan således ersättning för sveda och värk inte bli aktuellt. Vänliga hälsningar
Isabel RingsbyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000