FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess09/03/2012

Sekretess & uppgifter om häktning mm.

Jag undrar om uppgiften att person är a) Anhållen b) Gripen c) Häktad Är sekretesskyddat? Är det i så fall ngn skillnad på a, b och/eller c? Exempel: En god vän "försvinner" och jag misstänker att han är i polisiärt förvar (endera a, b och/eller c) - jag går till p.stationen och frågar efter honom: Har de rätt/skyldighet att svara på denna fråga?

Lawline svarar

Hej, Ditt spörsmål regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (se. https://lagen.nu/2009:400 ). Enligt 18 kap. 1 § OSL gäller sekretess för uppgifter som antigen hänför sig till en förundersökning, till en angelägenhet som avser användning av tvångsmedel eller för att förebygga brott. Detta om det kan antas att syftet med endera ett beslut eller en åtgärd motverkas, eller om den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Med tvångsmedel avses häktning, anhållande etc. Svaret på din fråga (a,b,c) är således att uppgifterna är sekretessbelagda om ovan angivna villkor är uppfyllda. Om uppgifterna visar sig vara skyddade av sekretess finns det ingen rättighet eller skyldighet att utlämna uppgifterna till en privatperson. Vänligen,
Anton KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000