Tvesala - godtrosförvärv

2012-03-08 i Återvinning
FRÅGA
Ni hade en fråga om tvesala på en båt, men vad gäller om varan är en bil där ena köparen har blivit registrerad som ägare hos transportstyrelsen och bilen är levererad hos denne?
SVAR
Om två potentiella köpare blivit lovade bilen blir utgångspunkten precis som i det fall du hänvisade till 1 kap. 5 § handelsbalken( se här) dvs. att den som först köpte saken behåller den. Om köparen som nu har bilen var först med att skriva kontrakt och betala är det han som är rättmätig ägare. Precis som fallet med båten.

I detta läge har bilen lämnats ut. Det faktum att bilen är leverad och registreras hos transportstyrelsen leder till en annan bedömning. Om köparen som har bilen inte var först med att köpa den blir 2 § godtrosförvärvslagen tillämplig( här ). Säljaren var inte behörig att sälja till köparen nr 2 och frågan blir sakrättslig. Lagrummet ställer upp krav på besittning (att den s.k. traditionsprincipen är uppfylld) och god tro (inte misstänkt eller borde misstänkt att det fanns en köpare nr.1).
Traditionskravet består i att rådigheten blivit avskuren den tidigare ägaren, i fallet med bilen kan leveransen och överlämnandet av nycklar anses vara tillräckligt. Det går inte att utläsa tillräckliga detaljer av din fråga för att bedöma eventuell god tro. Köparen nr 2 har undersökningsplikt, viktigt vid bilköp är att kontrollera transportregistret och där vara uppmärksam på eventuella skulder, tidigare ägare osv. Om säljaren stod som tidigare ägare i registret tyder det på god tro. Köpare nr 2 måste också bevisa att bilens beskaffenhet, sättet bilen utbjöds på och att övriga omständigheter inte pekar mot att han borde misstänkt köpare nr 1.

Viktigt förstås är sist att köpare nr 2 har kontrakt/kvitto på köpet så att han kan bevisa köp från första början.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97307)