FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord03/03/2012

Enskild egendom och gåva mellan makar

Har genom gåvobrev mellan makar erhållit vår gemensamägda fastighet som gåva och enskild egendom. Har under äktenskapet sålt fastigheten och köpt en bostadsrätt för avkastningen och som är skriven och registrerad på mig. Utgör denna bostadsrätt automatiskt min förlängda egendom och/eller måste nytt äktenskapsförord ocH/eller gåvobrev upprättas.

Lawline svarar

Hej! Vad som utgör enskild egendom stadgas i 7:2 Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Enligt detta lagrum utgör surrogat till enskild egendom också enskild egendom, vilket innebär att om du säljer något är pengarna fortfarande enskild egendom. Under förutsättning att det är dessa pengar som finansierat bostadsrätten så utgör den enskild egendom. Frågan är dock om fastigheten från första början utgjort din enskilda egendom. För det första finns vissa särskilda regler angående gåvor mellan makar, se 8:1 Äktenskapsbalken, vilka dock verkar vara uppfyllda då ni upprättat ett gåvobrev, vilket innebär att gåvan är giltig mellan er. (Om ni vill att gåvan ska vara giltig även mot utomstående, t.ex. om någon av er skulle bli utmätt, krävs registrering hos tingsrätten. Se 8:1 stycke 2 och 16:2 Äktenskapsbalken). För det andra är det inte möjligt att genom villkor i gåvobrev mellan makar göra egendom till enskild egendom. För att fastigheten ska ha utgjort enskild egendom krävs att så har följt av ett äktenskapsförord. Om det inte gjort det så har fastigheten utgjort giftorättsgods och därmed är även bostadsrätten giftorättsgods, och ni bör i så fall upprätta ett äktenskapsförord. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?