Uppsägning av bolagsavtal på obestämd tid m.m.

Hej, Jag och min bror äger en hyresfastighet ihop som vi driver i ett enkelt bolag. Nu vill vi skriva ett avtal på att ena parten får 2/3 av vinsten och samtidigt ansvar för skötsel och den andra parten får 1/3 av vinsten. Om vi skriver ett avtal utan bortre tidsgräns, hur kan det avtalet i så fall sägas upp?

Lawline svarar

Hej! Ett avtal om enkelt bolag som är slutet på obestämd tid, d.v.s. utan någon tidsgräns, kan sägas upp när som helst av en bolagsman, se 4:7 BL vilken hänvisar till 2:24 BL (Lag om handelsbolag och enkla bolag, vilken återfinns här: https://lagen.nu/1980:1102). Bolaget ska träda i likvidation sex månader efter uppsägningen, men det är möjligt att avtala om annan uppsägningstid. Viktigt är dock att komma ihåg att 36 § Avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218) är tillämplig på bolagsavtal, vilket innebär att om den avtalade uppsägningstiden anses oskälig så kan den jämkas av domstol, t.ex. om den anses vara oskäligt lång. Något som kan vara bra att veta om det avtalsinnehåll ni planerar att ha är att om viss grund är avtalad för vinstfördelningen så kommer också fördelningen av eventuell förlust beräknas enligt samma grund om ni inte avtalar även om förlustfördelningen. Detta innebär att om ni vill att förlustfördelningen ska bli en annan än 2/3 för en part och 1/3 för den andra så bör ni avtala även om det. Se 4:2 BL som hänvisar till 2:8 BL. Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Uppsägning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000