FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt17/10/2006

Försäljning av lantbruksenhet

Jag ska sälja en lantbruksenhet. Jag äger den tillsammans med en släkting och vi är överens om försäljningen. Vad behöver vi tänka på vid försäljningen? Vilka handlingar behövs utöver köpekontrakt? T ex överlåtelse av lagfart? Och/eller ...?

Lawline svarar

Hej! I 4 kap 1 § JB (jordabalken) stipuleras vilka krav som ställs på själva köpeavtalet. Lagtexten finner du http://www.lagen.nu/1970:994 Avtalet skall vara skriftligt, undertecknas av båda parter, innehålla uppgift om fastigheten, köpeskillingen, en överlåtelseförklaring och vara bevittnad av två personer. Ofta används dubbla köpehandlingar, förutom köpekontraktet även ett köpebrev. Köpebrevet är en handling som upprättas när en fastighetsaffär fullföljs enligt köpekontraktet, som ett slags kvitto. Köpebrev är ett bevis på att köpet är genomfört och det undertecknas således inte förrän full betalning erlagts. Om köpet gjorts beroende av villkor måste dessa finnas med även i köpebrevet, vilket framgår av 4 kap 6 § JB. När det gäller lantbruksfastigheter måste köparen i vissa fall söka förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen ( se http://lagen.nu/1979:230#P13 ). Det gör man hos Länsstyrelsen. En bra sida från Länsstyrelsen med information om när tillstånd krävs finner du http://www.f.lst.se/varverksamhet/lantbruk/fastigheterochjordbruksmark/forvarvavjordbruksfastighet.4.16f25a7f5311cfbb27fff3572.html Av förköpslagen, se http://lagen.nu/1967:868 , framgår att köparen i vissa fall också behöver kommunens tillstånd om kommunen har förköpsrätt. Efter dessa formaliteter skall köparen sedan ansöka om lagfart hos Inskrivningsmyndigheten. Reglerna framgår av 20 kap JB. För att få lagfart skall förvärvaren (köparen) inge den handling som förvärvet grundar sig på, d.v.s fångeshandlingen, 5 §. Detta kan vara köpeavtalet eller om dubbla köpehandlingar upprättats, köpebrevet. Ansökan måste göras senast tre månader efter förvärvet, 2 §. Det är viktigt att ansökan innehåller alla tillstånd som eventuellt krävs enligt ovan samt att blanketterna är exakt ifyllda, annars får man tillbaka blanketterna och lagfarten fördröjs. Jag rekommenderar dig följande ingivarhandledning som Domstolsverket tagit fram http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____732.aspx Dokumentet finns som pdf-fil på sidan. Lycka till! Med vänlig hälsning
Kristine ErlandssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”