Bevisbördan

2012-03-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej, jag har erhållit krav på kontrollavgift pga felparkerad bil. Dock så har varken jag eller bilen någonsin varit på platsen. Bilen har tvärtom befunnit sig i ett enskilt privat garage i en helt annan ort vid påstådd tidpunkt. Jag har anfört ovanstående i ett skriftligt (och av två personer intygat) bestridande till Hojab. Hojag svarar kort att "De omständigheter Ni åberopar utgör ej sådana skäl att ärendet kan komma att makuleras". Vid telefonkontakt säger de att "om ni inte betalar så är nästa instans tingsrätten". Var ligger bevisbördan? Det känns helt orimligt att de kan skicka ut felaktiga kontrolluppgifter och kräva att jag ska bevisa motsatsen! Ps. Sannolikt har någon med liknande bil använt falska reg.skyltar.
SVAR
Hej!Bevisbördan ligger hos den som påstår något, så bolaget ska visa med någon form av bevis att "din" bil var på en viss plats vid en viss tid. Sedan kan du alltid motbevisa dem genom exempelvis vittnen. För att de ska kunna skicka ut en kontrollavgift så har de någon form av anteckning eller bild på en bil som de anser är din. Sedan är det som sagt upp till dig att bevisa att det inte är din bil. Skulle de ta det vidare till tingsrätten, så har de bevisbördan att det verkligen är din bil. Du motbevisa självklart med de bevis du har att det inte stämmer och sedan är det upp till domstolen att avgöra vilkens bevisning som väger tyngst. Men om bolaget tar saken till domstol så har de som sagt bevisbördan för det som de påstår, alltså att din bli var på en viss plats vid en viss tid.Med vänlig hälsning,
Louise Modin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (404)
2022-01-24 Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis

Alla besvarade frågor (98676)