FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/02/2012

Återtagandeförbehåll vid köp av häst

Sålde min häst och fick en handpenning. Skrev i kontraktet att om dom bröt mot någon av punkterna så skall hästen tillbaks till mig. Kan det likställas med om man skrivit äganderättsförbehåll. Lärde mig det ordet när betalningarna uteblev och nu måst jag vara säker innan jag går till Tingsrätten. Dom vägrar att släppa hästen trots att dom brutit mot alla i kontraktet skrivna punkter.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Enligt köplagens 54 § får säljaren häva köpet på grund av köparens dröjsmål med betalningen, om dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott. Lagen är dock dispositiv, vilket innebär att andra villkor kan tas in i avtalet som träder istället för lagens lydelse. Ett äganderättsförbehåll är ett villkor, som innebär att ett köp ska gå tillbaka om betalning uteblir. För att ett äganderättsförbehåll ska vara giltigt fordras inte att termen används i avtalet, men det måste framgå att köpet villkoras av betalning. Man kan även avtala om att köpet ska vara beroende av andra villkor än som avser betalningen. Det framgår inte av din fråga hur du har villkorat köpet, men om köparen har brutit mot några av de punkter i avtalet som villkorat detsamma, har du rätt att kräva att köpet återgår. Av 36 § avtalslagen framgår att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. 36 § tillämpas dock mycket sällan mellan jämstarka avtalsparter, och torde inte utgöra någon risk i ditt fall enligt min bedömning. Med så pass begränsad information är det svårt att göra någon bedömning om hur tingsrätten skulle döma i ditt fall, men utifrån vad du berättat verkar dina chanser att nå framgång vara stora. Tillämplig lag –Köplagen: https://lagen.nu/1990:931 Avtalslagen: https://lagen.nu/1915:218 Med vänlig hälsning,
Maria KronvallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”