FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/02/2012

Köp mellan privatpersoner och vara går sönder

Hej! Om jag har köpt en vara av en privatperson och efter ca 2 veckor går varan i sönder och när jag försöker få tag på säljaren är han inte nåbar. Kan jag då ställa krav på någon annan med anledning av den trasiga varan? Vilka påföljder gäller när en vara går i sönder i köp mellan privatpersoner? Tack för svar!

Lawline svarar

Hej, Vid köp av varor mellan privatpersoner är köplagen (KöpL) tillämplig. Lagen är dock dispositiv vilket framgår av 3 § KöpL och vilket innebär att om du och den du köpt vara av har kommit överens om något annat än vad som framgår av KöpL, är det vad ni överenskommit som gäller. Jag tolkar din fråga som att varan har varit hel och felfri fram tills att du innehaft varan i två veckor. Varan har alltså gått sönder när du innehaft varan en tid. I 17 § KöpL föreskrivs när en vara skall anses felaktig. Där framgår bl.a. att varan skall stämma överens med vad som följer av ert avtal. Vidare föreskrivs i 17 § st. 3 KöpL att varan skall stämma överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det kan således gå argumentera för att varan skall anses felaktig. Dock vet jag inte vad det är för någon vara och vad som föranlett att den gått sönder, vilket medför att det är svårt att avgöra huruvida varan skall anses felaktig eller inte. De påföljder som kan göras gällande vid fel i vara framgår av 30 § KöpL. Påföljderna är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning samt skadestånd. En förutsättning för att få åberopa att en vara är felaktig är dock att reklamation sker i tid (32 § KöpL), dvs. att säljaren kontaktas, muntligt eller skriftligt, och säljaren påtalar att det är fel på varan. Detta skall göras så snart köparen har märkt felet eller vid den tidpunkt så köparen borde ha märkt felet. I stort så kan man säga att om man vid köpet företog en förhållandevis noggrann undersökning och inte hade upptäckt felet borde man inte ha upptäckt att det var fel på varan. Man skall då anses ha reklamerat i tid. På frågan huruvida man kan ställa krav på någon annan med anledning av den trasiga varan när det gäller köp mellan privatpersoner torde svaret på frågan vara nej. Det är säljaren som köparen har att vända sig till med sina krav vid fel i vara. Vid en samlad bedömning torde utsikterna att kunna göra några påföljder gällande inte vara särskilt goda, om varan utgör exempelvis en mobiltelefon eller en cykel som gått sönder efter en tid och köpet har skett från en privatperson. Det torde då vidare inte vara värt risken att stämma in säljaren vid domstol. Ifall nu vara uppgår till ett mer betydande värde kan det finnas anledning att undersöka saken närmare. Köplagen hittar du här: https://lagen.nu/1990:931 Hoppas du fått svar på det du undrar över Med vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo