FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder27/02/2012

Påföljd för ungdom

vad för straff anses lämpligt vid grov stöld när personen i fråga har LVU, är 19 år och nyligen avslutat en 2 årig behandling på sluten vård?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. För en grov stöld får man fängelsestraff i minst 6 månader och högst 6 år. Hänsyn tas till hur allvarligt det begångna brottet är, dvs hur stor skada som uppstått och vilken insikt/avsikt/motiv som gärningsmannen (19-åringen) hade när han/hon begick brottet. Sedan tittar man på hur stor risken är för återfall (hur den tidigare brottslighetens omfattning varit, om brottsligheten är likartad och om brottsligheten är att beteckna som allvarlig) samt gärningsmannens ålder. När det gäller gärningsmannens ålder använder domstolarna sig av en schablon för att bedöma straffvärdet på ungdomar mellan 15-20 år. En 19-åring ska i regel ha 2/3 av det straffet som utdöms för en individ över 21 år och det finns även lagstadgat att hänsyn skall tas till gärningsmannens ungdom (se Brottsbalken (BrB) 29 kap 7 §). Något som poängteras är att ungdomar SKA särbehandlas i den meningen att de inte ska få ett lika högt straff som en vuxen. Dock är det i det här fallet inte osannolikt att ett fängelsestraff kommer att utdömas med tanke på att 19-åringen redan genomgått en längre behandling på sluten anstalt. Det är omöjligt för mig att svara på exakt vilket straff det blir eftersom alla straffbedömningar är väldigt beroende av de specifika omständigheterna från fall till fall. Det som starkast talar emot ett fängelsestraff är dock att man sällan dömer ut ett sådant straff för ungdomar som är under 21 år. Brottsbalken hittar du på https://lagen.nu/1962:700#A3, där är framför allt kapitel 29 och 30 av intresse. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar Lovisa Falkman.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”