Arrende

2012-02-27 i Arrende
FRÅGA
Hej, Kan jag fritt disponera en tomt som jag arrenderar? T.ex. anlägga en trädgård efter egna önskemål utan att tillfråga ägaren? Kan inte hitta denna information i JB. Mvh
SVAR
Hej,

Arrende är, liksom exempelvis hyra, en helnyttjanderätt och ger den som arrenderar marken exklusiv rätt till marken. Som du nämner anger inte Jordabalken några närmare regler om vad en arrendator får eller inte får göra med den arrenderade tomten. Det torde dock, som arrendeförhållandet i övrigt, först och främst regleras i avtalet mellan dig och jordägaren. Om inte avtalet anger vad du som arrendator får göra med tomten torde det stå dig fritt att anlägga en trädgård förutsatt att det inte innebär att du ändrar tomten på ett sätt som gör att den inte går att återställa, eller att tomten försämras.

Eftersom förhållandet mellan dig och jordägaren är civilrättsligt så skulle jag rekommendera att du kontaktar jordägaren, för att eventuellt få dennes godkännande för dina planerade åtgärder. Det är inte osannolikt att du vid en förändring av marken skulle kunna åläggas att återställa marken vid ett eventuellt upphörande av arrendet, eller att arrendet skulle kunna anses förverkat vid för långtgående förändringar av tomten. Det är därför att rekommendera att du inhämtar jordägarens samtycke innan du vidtar eventuella bestående förändringar av tomten.

Lycka till!

Vänligen,

Elin Schmid
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84316)