FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/02/2012

Uppsägning arbetsbrist

Hej. Min arbetsplats (vårdcentral)bedriver verksamhet i form av en ekonomisk förening (kooperativ) där jag är medlem. Kan det ändå bli aktuellt att jag sägs upp pga arbetsbrist? I stadgarna anges: "Föreningen skall främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bereda medlemmarna arbete med hälso- och sjukvård". Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, Att en uppsägning i vissa fall är berättigad om det beror på arbetsbrist innebär att den ska vara "sakligt grundad", något som går att hitta i 7 § i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) (https://lagen.nu/1982:80#P7S1) . Att din arbetsplats drivs som en ekonomisk förening föranleder inte att LAS inte ska tillämpas och det finns således en möjlighet att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare