Krav från konkursbo

2012-02-16 i Återvinning
FRÅGA
I en konkursutredning står det att ett bolag har en fordran på mig. Jag har aldrig fått ngn faktura på beloppet däremot övertagit ägandet på ett antal fordon från företaget innan konkursen. Konkursförvalatren kräver nu mig på pengarna. Vad gäller?
SVAR
Hej och tack för din fråga

Det är svårt att klart läsa ut vad som hänt, men jag kan tänka mig två olika scenarier:

1. Du har köpt en bil från ett företag strax före konkursen, men inte erlagt någon betalning (det kan påpekas att det räcker med en muntlig överenskommelse för att ett köp skall föreligga). Företaget har då en fordran för dig vilken kan drivas in av konkursförvaltaren. Att någon faktura inte skickats saknar betydelse, fakturan är i princip bara ett administrativt dokument som underlättar betalningen. Konkursförvaltarens betalningskrav kan sägas fylla samma funktion. I ett sådant fall är du alltså skyldig att betala köpeskillingen.

2. Du har tagit över ägandet utan att någon köpeskilling skall utgå, till exempel genom gåva (det är för övrigt stora andra problem förenade med en sådan transaktion). Det finns särskilda regler för att en transaktion går åter om den företagits kort tid före konkursutbrottet, sk återvinning. Om det är fråga om gåva tillämpas normalt regeln i konkurslagen 4:6. Om det är fråga om återvinning skall förvaltaren enligt huvudregeln kräva fordonen åter, men ofta kommer förvaltaren överens med köparen om att istället utge betalning. Även om en liten betalning utgått kan transaktionen bli betraktad som gåva, enda skillnaden är att konkursförvaltaren då måste återlämna det vederlag som betalats i samband med att fordonen återgår.

Det framstår alltså som om du antingen är skyldig att betala eller att återlämna fordonen, men det är som sagt svårt att säga säkert utifrån de lämnade förutsättningarna.
Peter Hamnebo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97694)