FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 15/02/2012

Anställningsavtalets tillkomst

Hej!  Har en fråga som gäller min sambo och hoppas ni kan svara på en undran jag har om hans anställning.  I augusti 2010 påbörjade han en anställning som tränare/ungdomsansvarig i en elitklubb. Avtalet som skrivs under av min sambo och klubbens ordförande gäller mellan augusti 2010- april 2012.  Redan under december 2010 vill klubben förlänga kontraktet och parterna kommer överens om ett nytt avtal som ersätter tidigare skrivet avtal samt löper till april 2013. Avtalet skrivs dock aldrig under vid tillfället då ordföranden ej har möjlighet att närvara utan endast sportchefen finns med (ordföranden vet dock om innehållet i avtalet då han muntligt diskuterat det med min sambo vid annat tillfälle). Avtalet är tänkt att skrivas under så snart som möjlig.  Tiden går och allt är frid och fröjd. Klubben går bland annat ut i diverse medier med en pressrelease och meddelar att man förlängt avtalet med tränaren i förtid ytterligare en säsong.  Nu visar det sig dock efter ett samtal med nämnda sportchef och ordförande att avtalet aldrig skrivits på. Min sambo har tyvärr (!!) helt glömt av det och ingen i föreningen har yttrat ett ord om det sen avtalet togs fram.  Min sambo har ju trott att han har anställning till våren 2013, men klubben hävdar nu att det endast gäller till 2012 "eftersom det aldrig skrevs under". Man säger även att min sambo borde ha legat på och kommit ihåg att avtalet skulle skrivas under (är inte arbetsgivaren skyldig att inom en månad skriva under ett nytt skriftligt avtal?).  Vad är det nu som gäller, är det det ursprungliga avtalet som sträcker sig till 2012? Eller finns det någon möjlighet att påtala att det nyare avtalet gäller trots avsaknad av underskrifter?  Min sambo har ett exemplar av avtalet skriftligt, dock ej underskrivet, samt en muntlig överenskommelse. Dessutom har som sagt klubben (ordföranden) bekräftat förlängningen i bl.a lokala medier (så muntligt avtal bör ju vara bevisat i och med det).  Kan nämna att avtalet benämns "tränaravtal/ungdomsansvarig", om det är av betydelse, och är på 100%. Dessutom står det i avtalet att klubben ska ersätta min sambo med 50% av återstående lön (avtalsperioden ut, nästan 150.000:-) om man väljer att avbryta "samarbetet"med honom. Förmodligen är det vad man försöker komma ifrån genom att medvetet struntat i att påminna om eller skriva under avtalet. Jag är osäker på vad som gäller dels eftersom det finns ett första avtal som är undertecknat, och dels för att det gäller idrott samt tidsbegränsad anställning. Tack på förhand om hoppas på lite hjälp i att reda ut frågan! 

Lawline svarar

Hej, Anställningsavtal kan ingås formlöst vilket innebär att något skriftligt avtal inte måste upprättas och att ett muntligt avtal således räcker. Klubbens invändning ”eftersom det aldrig skrevs under” kan alltså inte göras gällande. Däremot är det vanligt att kollektivavtal innehåller föreskrifter om att anställningsavtal ska ingås skriftligen. I allmänhet så ses det som ordningsföreskrifter som har till syfte att skydda arbetstagaren och inte ett villkor som hindrar att ett anställningsavtal kommer till stånd. Ett anställningsavtal kan komma till på tre olika sätt. För det första kan ett anställningsavtal uppkomma genom en samstämmig viljeförklaring vilket enkelt förklarat innebär att arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren ett arbete som accepteras av arbetstagaren. För det andra kan ett anställningsavtal uppkomma genom konkludent handlande. Arbetsgivare och arbetstagare handlar som om ett bindande avtal förelåg. För det tredje kan ett anställningsavtal uppkomma till stånd genom ett vårdslöst handlande av arbetsgivaren i en anställningssituation. Genom sitt allmänna uppträdande vid kontakt med en arbetssökande som gör att denne har fog för uppfattningen att en anställning kommit till stånd. Arbetstagaren, i detta fall din sambo, har bevisbördan för att ett avtal kommit till stånd. Vad gäller din andra fråga om arbetsgivaren är skyldig att skriva under ett skriftligt avtal inom en månad så beror detta på om din sambos anställning omfattas av ett kollektivavtal eller inte(se ovan). Däremot är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla arbetstagaren skriftlig information om villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet senast en månad efter tillträdet. Vilken information som åtminstone ska finnas med framgår av 6 c - 6 e § § i lagen om anställningsskydd (LAS). Inom idrotten förekommer ofta uppdragsavtal men utifrån det innehåll du beskriver i avtalet så framstår avtalet som ett anställningsavtal. Utifrån de uppgifter som du gett i frågan bör ett nytt anställningsavtal kommit till stånd. Vänligen,
Sara SRådgivare
Hittade du inte det du sökte?