FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt02/10/2006

Friskrivning från s.k. dolda fel

Hej! Vi är en liten förening på fyra hushåll som ombildat hyreslägenheterna till bostadsrätter för snart två år sedan. Vi har vid fasadrenovering upptäckt att reglar i golv är fuktskadade(ruttna) och har anlitat en firma för att renovera detta. I köpekontraktet har säljaren (ej privatperson) skrivit sig fri från sk dolda fel. Kan/får säljaren göra så? Svårt att hitta i lagen.

Lawline svarar

Köp av fast egendom, som det alltså är fråga om, regleras i 4 kapitlet Jordabalken (JB), dessa bestämmelser finner du http://www.lagen.nu/1970:994#K4P1 . I nämnda kapitel ges en mängd regler om säljarens och köparens rättigheter och förpliktelser. Dessa regler är dispositiva, utom i fråga om konsumentköp. (4:19 d JB) (Denna särreglering blir dock inte aktuell eftersom det är er bostadsrättsförening, d.v.s. en ekonomisk förening, som står som motpart i avtalet.) Med att dem är dispositiva menas att det står parterna fritt att, skulle dem så önska, avtala om andra villkor för köpet. Av detta följer att det var helt i sin ordning av Er säljare att friskriva sig från ansvar på sätt som skett. Detta följer dock inte av något uttryckligt stadgande, varför det är svårt att läsa sig till. Vänligen
Joel LaackRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000