Övergiven lägenhet

Jag har ett förstahands kontrakt på en lägenhet som jag ej är mantalskriven på, nu har jag blivit vräkt från den med anledning att jag inte bott i den tillräckligt mycket. Hur mycket måste man vistas i en lägenhet för att få behålla den?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. I 27 § hyreslagen stadgas det att om hyresgästen överger lägenheten får hyresvärden genast återta den. Hyreslagen finns i jordabalkens 12 kap. Det står således inget i lagtexten om hur mycket man måste vistas i en lägenhet för att den ska anses vara övergiven. En lägenhet anses övergiven om det av omständigheterna i det enskilda fallet framgår att hyresgästen inte använder lägenheten och inte heller vill återuppta användandet. Av din fråga framkommer det inte varför du inte har bott i lägenheten tillräckligt länge. För att lösa frågan får man se till omständigheterna i ditt fall och anledningen till varför du inte har bott i lägenheten. Men om du fortfarande betalar hyra för lägenheten så anses den inte vara övergiven fast att du inte bor i lägenheten. En lägenhet anses övergiven om exempelvis hyresgästen lämnar nycklarna till hyresvärden, inte betalar hyran eller flyttar sina saker från lägenheten. Slutsatsen blir att det inte finns något krav på hur länge man ska vistas i en lägenhet. Utan för att en lägenhet ska anses vara övergiven så måste man se till omständigheterna i det enskilda fallet. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha
Samira KoushaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”