Rättigheter utanför LAS

Hej! Enligt 1§ LAS omfattas exempelvis inte familjemedlemmar eller personer anställda i arbetsgivarens hushåll utav denna lag. Jag undrar vad dessa har för rättigheter i arbetet? Finns det något skydd för de som inte omfattas utav LAS eller kan dessa sägas upp utan uppsägningstid? Är muntlig uppsägning giltig?

Lawline svarar

Hej! De grupper som är undantagna LAS (se 1 §) faller utanför det lagreglerade området, det finns ingen annan lagstiftning som ger dessa personer något skydd. Detta innebär att det är det enskilda anställningsavtalet som ställer upp arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Det är alltså helt beroende på vad som reglerats inom det enskilda avtalet som ger gränser för vad som får göras eller inte, så det är svårt att säga något i det enskilda fallet utan att veta vad som reglerats i ett specifikt fall. Generellt kan man säga att det inte är några problem att skriva i kontraktet att uppsägning kan ske omedelbart, där LAS 11 § säger att en minsta uppsägningstid är 1 månad. En muntlig uppsägning, som enligt LAS 8 § måste vara skriftlig, är inte heller något som innebär några problem, även om det av praktiska skäl är lättare att bevisa att uppsägning skett om man gör detta skriftligt. LAS kan hittas här: https://lagen.nu/1982:80
Leo AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo