FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer01/02/2012

Övergår till tillsvidareanställning

Om en arbetstagare är anställd utan avbrott hos en och samma arbetsgivare under två och ett halvt år, under vilka säsongsanställningar varvas med allmänna visstidsanställningar, kan arbetsgivaren då undvika att anställningen övergår i tillsvidareanställning? Under somrarna har anställningen benämnts säsongsanställning och under övriga året allm. visstidsanställning. Arbetsuppgifterna har varit andra under sommaren men personen har varit anställd utan avbrott.

Lawline svarar

Hej! Det är allmän visstidsanställning och vikariat som efter 2 år, alternativt efter 4 år om man är anställd i dem båda efter varandra, som övergår till en tillsvidareanställning. Man ska arbeta i 2 år under en 5 års period. Har du arbetat i allmän visstidsanställning i mer än 2 år så ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning. Det här står i 5:e paragrafen i Lag om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80). Med vänlig hälsning
Louise ModinRådgivare