Ny anställning under arbetsbefriad uppsägningstid

2012-01-30 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Har beslutat att säga upp mig från min tjänst. Har med min arbetsgivare tagit upp diskussionen om avgångsvederlag men har istället fått erbjudande att min uppsägningsmånad ska vara arbetsbefriad med lön. Detta har jag skrivit med på det uppsägningsavtalet som ska skrivas under. Min fråga är: Om inte arbetsgivaren kräver att det står något nämnt om ev regler gällande nyanställning under uppsägningstiden, har jag då rätt att under denna uppsägningsmånad påbörja en ny anställning och på så sätt lyfta dubbla löner? För att förhindra att min "gamla" arbetsgivare ska ha rätt att göra avdrag eller helt dra in min sista månadslön pga av ny tjänst och lön, bör det då finnas en särskild formulering i uppsägningsavtalet som förhindrar detta? Formulerings ex. "uppsägninsgmånaden är arbetsbefriad med lön utan avdrag".
SVAR
Hej!

Det finns inga hinder mot att påbörja en ny anställning under arbetsbefriad uppsägningstid. Enligt 13 § Lagen om anställningsskydd (LAS) får dock arbetsgivare räkna av inkomster som arbetstagare förvärvat från en annan anställning under arbetsbefriad uppsägningstid. Du har alltså ingen rätt att få ut "dubbla" löner om du och din arbetsgivare lämnat frågan oreglerad. Däremot finns det inga hinder mot att avtala om att inga avdrag får göras från din uppsägningslön. Om ni vill göra detta rekommenderar jag starkt att det sker skriftligt!


Med vänlig hälsning,
Alexander Kahan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1954)
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?
2021-10-01 Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

Alla besvarade frågor (96402)